Menü Bezárás

Tájékoztató a 2020/2021-es tanévkezdésre vonatkozó járványügyi készenlétben alkalmazandó szabályokról

A tanév szeptember 1-jén (kedden) kezdődik hagyományos nevelési-oktatási formában.

A tanévnyitó ünnepélyt szeptember 1-jén 8 órakor tartjuk, melyen csak az iskola tanulói, dolgozói és az első osztályosok szülei vehetnek részt. Az intézmény területén és a bejárat előtt kerülni kell a csoportosulásokat. Az első tanítási napon 8 óráig az alsó tagozatos tanulók szülei behozhatják a gyerekek felszerelését, számukra kötelező a maszk viselése.

Az első osztályos tanulók szülei az első tanítási héten bekísérhetik gyermeküket az osztályteremig.

Az intézményt kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja. Amennyiben a gyermeknél koronavírus-fertőzés tüneteit észlelik, a szülőnek azonnal gondoskodnia kell orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn.

Az intézménybe csak egy bejáraton át, a portán keresztül lehet közlekedni. A portán elhelyezett vírusölő fertőtlenítőszer használata minden belépéskor kötelező. A portán állandó portaszolgálat ellenőrzi a belépő személyeket. Az intézményben csak a tanulók és az ott dolgozók, ill. olyan személyek tartózkodhatnak, akik csak személyes megjelenéssel megoldható ügyben keresik fel az intézményt.

A szülők személyes megkeresést mellőzve, telefonon és elektronikus formában kereshetik fel a pedagógusokat és az intézmény dolgozóit. A térítési díjakat, tandíjakat a szülők banki átutalással tudják befizetni, a 10700093-71656120-51100005 bankszámlaszámra.(A közlemény rovatba mindig írják be a tanuló nevét.)

A tanítási órákon a maszk viselete lehetséges, de nem kötelező. A közösségi terekben, ahol a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható be, javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.

A tanulóknak mosdóhasználatot követően, étkezés előtt és után alaposan kezet kell mosniuk, kéztörlésre csak papírtörlő használható! Kötelező a köhögési, tüsszentési etikett betartása!(papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd annak kukába dobása és alapos kézmosás illetve fertőtlenítés.)

A tantermi oktatás során a tantermekben az osztályok váltása között felületfertőtlenítést kell végezni. Minden szünet után a takarítószemélyzetnek a mosdókat fertőtleníteni kell.

Az étkezés tálcás rendszerben működik, közös használatú eszközök érintése nélkül.

Az iskolai hiányzások igazoltnak tekinthetőek azoknál a tanulóknál, akik vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartoznak és erről orvosi igazolást mutatnak be, illetve karantén idejére.

Amennyiben a tanulónál fertőzés tünetei észlelhetőek, haladéktalanul el kell őt különíteni, értesíteni kell a gondviselőt, akinek feltétlenül fel kell hívnia háziorvosát, majd a szülő köteles gyermekét elszállítani az iskolából. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek maszkot és kesztyűt kell viselni.

Az intézményben az esetleges tantermen kívüli digitális munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt.

Horváthné Bodai Andrea igazgató