Horváthné Bodai Andrea
igazgató
testnevelés

Horváthné Tihanyi Rita
igazgatóhelyettes
magyar

Szemere János atya
püspöki biztos, katolikus hittan

Benczéné Horváth Andrea

tanító

Czaltigné Csida Estera
hittanár

Csók Edina Bársonyka
informatika, kémia

Csóriné Szili Mónika
tanító

Decmann Erzsébet
magyar, német

Egeresi Csongor
technika

Felhősi Tünde
tanító

Gábor-Hartmann Gabriella
tanító

Gáspárné Reizinger Tünde
tanító

Horváth Lóránt
történelem, földrajz

Kovácsné Galambos Katalin
tanító

Lindemann Mónika
ének-zene, magyar, angol

Reizinger Attiláné
tanító

Reizingerné Bodai Márta
gyógypedagógus, logopédia szakos

Sándor- Müller Zsuzsanna
angol

Sándorné Takács Klaudia
matematika, fizika

Sirokai Ferenc
matematika, fizika

Szakátsné Sándor Tímea
tanító

Szemere János
katolikus hittan

Szili Balázs

tanító

Szüllő Balázs
testnevelés

Tóth Tímea
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak szakos
szakvizsgázott pedagógus fejlesztő- differenciáló szakterületen
tanító

Tóthné Sötét Andrea
kémia, matematika

Vései Róbert
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak szakos
szakvizsgázott pedagógus fejlesztő- differenciáló szakterületen

Vékony Tünde

földrajz, biológia