Menü Bezárás

Iskolakezdés

Tisztelt Szülők!

Kormányzati tájékoztatás alapján 2021. április 19-től csak az alsó tagozatos tanulóknak kezdődik a jelenléti munkarend, a felső tagozatos tanulóknak május 10-ig marad a digitális oktatás. A művészeti iskolában alsó és felső tagozaton is marad a digitális tanrend.

A tanulóknak az eddigi óvintézkedéseknek megfelelően kötelező a maszkhasználat, a rendszeres kézfertőtlenítés (illetve kézmosás). A tanítási órákat követő délutáni foglalkozások elmaradnak. Amennyiben a szülő a napköziből, tanulószobáról szeretné kikérni gyermekét, kérjük, hogy azt írásban jelezze a tanuló osztályfőnökénél.

Amennyiben a szülő a koronavírus-fertőzés elkerülése érdekében szeretné otthon tartani gyermekét, akkor a jelenlegi vészhelyzetre hivatkozva kérelemmel fordulhat az intézmény igazgatójához a tanuló mulasztásának igazolásáért.

A hiányzásokkal kapcsolatban felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az igazolt hiányzások száma nem haladhatja meg a 250 tanítási órát, illetve egy tantárgy esetén az éves óraszám 30 %-át, mivel ebben az esetben – ha a tanuló nem értékelhető-, év végén osztályozó vizsgát kell tennie.

A hiányzó tanulók a Kréta rendszeren keresztül kapják meg a tananyagot és a házi feladatot, melyet önállóan dolgoznak fel. A számonkérés módjáról az osztálytanítóval, illetve a szaktanárral egyeztetnek.

Kérem, a fentiek alapján felelősén gondolják át a kérelmek indokoltságát!

Horváthné Bodai Andrea ig.