Menü Bezárás

2022.11.19. Bérmálás

Spányi Antal megyés püspök atya huszonhárom – a dégi, a mezőszilasi, a mezőkomáromi és a helyi egyházközségekből származó – fiatalt bérmált 2022. november 19-én Lajoskomáromban. A fiatalokat Tóth András plébános, iskolabiztos atya készítette fel a szentség felvételére

A bérmálás egy olyan szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban. A bérmálásban részesülők elkötelezik magunkat az egyházi közösségben való életre, Jézus tanítványainak iskolájában. A bérmálkozók az egyházi közösség jelenlétében újítják meg keresztségi ígéretüket és válnak ezáltal nagykorú kereszténnyé.

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Ugrits Tamás püspöki irodaigazgató atya, Mészáros János kanonok, c. apát, esperes atya, Helter István plébános, iskolabiztos atya, Zab András Győző tb. esperes atya és Győri Balázs István h. plébános atya. A bérmálást követően iskolánkban láttuk vendégül Püspök atyát és vendégeinket, az agapén  részt vettek az egyházközösségek képviselői és intézményünk pedagógusai is.